fredag 1 maj 2015

Nema problema

Jag har identifierat ett nytt problemområde i mitt manus. Eller problemområde… Det rör sig om några kapitel jag inte tänkt ut i tillräcklig detalj. Efter att ha ägnat de senaste veckorna åt att gå igenom strukturen till mitt halvskrivna storverk/magplask inser jag att det fattas något i tredje fjärdedelen av mitt manus. Där måste jag brodera ut handlingen, hitta på några nya bikaraktärer och lära känna miljön bättre. Dessutom kommer huvudpersonen att genomgå en (för mig åtminstone) intressant psykologisk utveckling som jag måste tänka igenom steg för steg för att det ska bli trovärdigt.

Men det är ju inte ett “problem” egentligen. Det är ju snarare det som är roligt med att hitta på historier, särskilt eftersom jag redan har en ganska bra känsla för vad jag vill ha med och jag nu har en ursäkt för att klura på bra namn och bildgoogla möbler.

Jag vet så klart inte om arbetet jag gör nu kommer att löna sig i längden, för någon gång måste jag ju faktiskt skriva den nya versionen av den här berättelsen, men jag hoppas att det blir lättare i och med att en del problem redan kommer att vara lösta. Och om inte annat är det länge sedan jag kände mig så här motiverad att slutföra det här projektet.

Inga kommentarer: