Läsutmaning 2018-19

Temat är denna gång nordiskt nittonhundratal. Mer info här. Som vanligt är mina favoriter markerade med en asterisk.

1900–1909
Lagerlöf, Selma. Jerusalem (två delar) *

1910–1919

1920–1929

1930–1939

1940–1949

1950–1959

1960–1969

1970–1979

1980–1989
Jansson, Tove. Resa med lätt bagage 

1990–1999

Inga kommentarer: